5.11.2551

ส้างเว็บไชร์หรือเว็บบล็อกได้ที่ http://www.blogger.com/ นะครับ
เว็บไชร์ของสึอแหงหนุ่ม http://www.youthpowermedia.org/
เรียนรู้เพิ่มเดิมเกียวกับคอมพิวเตอร์ภาษาไต sitandread.net
ดูข่าวไตแบบภาษาไต http://www.mongloi.org/
แสงเตียนชี้น่า แสงธรรมชี้ทาง ภาษาไตและภาษาไทย http://www.sengtien.th.gs/
ฟังธรรมและฟังเพลงของไต http://www.namkhung.com/
ศูนข่าวสาละวินเพื่อความเข้าใจในประเทศพม่า http://www.salweennews.org/
ข่าวไตเนเชียน มี 2ภาษา/ไต/อังกฤษ http://www.tai-nation.org/
ข่าวทางสี่โห่ มี3ภาษา/ไทย/ไต/อังกฤษ http://www.cjourney.info/
ข่าวสารหมอกมุนใหม่ มี 2ภาษา/ไต/อังกฤษ http://www.shaninform.org/
คุณหส่างต้นหูง http://www.khunsarngtonhung.com/
ข่าวนางหญิงไต http://www.shanwomen.org/
Tai4freedom http://www.tai4freedom.info/
Tai Overseas http://www.tai-overseas.org/
Shan Orphans http://www.shan-orphans.org/
จายจ่ามทุนมีเพลงไตให้ฟังถึง45เพลง และอื่นๆอีกมากมายjarmtoon.myweb.hinet.net
ข่าว เสือลอดแลวใหม่ uk.geocities.com/newfreetiger
ก่อรวมส้างไตหน่ม uk.geocities.com/shanyouths
ด่าไตหล่อดแลว uk.geocities.com/taiforfreedom
โรงเรียนแห่งชาตของไต http://www.sssny.org/
ฟังวีทยุไต http://www.radiodai.net/
สันดอยไต http://www.sanloitai.com/
ข่าวในประเทศพม่า http://www.irrawaddy.org/
/มิวสิควิดีโอ/ที่ใหญ่ที่หสุดของ/พม่า/ได้ที่นี้ ayinepan.com/music/
http://shiningyak.hi5.com/ http://shiningyak.hi5.com/
ดูทีวีออนไลน์/ฟังเพลงที่ใหญ่ที่หสุด มิวสิควิดีโอ (MV)ได้ทีนี้